ATS 快熔保险丝
根据使用状况,保险丝特性可能改变。
产品描述

额定电压:小于直流58V

致断容量: 1,000A@58V DC

使用温度: -40℃~+125℃

材质:
1、锌合金
2、塑胶

执行标准: SAE J1284, JASO D612, ISO 8820-3, GB/T31465.3

推荐使用保险丝座: ZC-312、 ZC-512、 ZC-612、 ZC-912、 ZC-9012、 ZC-002C

选购 :
产品介绍

熔断特性

额定电流% 熔断时间
1A~2A 3A~30A 35A~40A
最小 最大 最小 最大 最小 最大
100% --- --- --- --- 100 hrs ---
110% 100 hrs --- 100 hrs --- --- ---
135% 0.35 s 600 s 0.75 s 600 s 0.75 s 600 s
160% 0.25 s 50 s 0.25 s 50 s 0.25 s 50 s
200% 0.1 s 5 s 0.15 s 5 s 0.15 s 5 s
350% 0.02 s 0.5 s 0.04 s 0.5 s 0.04 s 0.5 s
600% 0 s 0.15 s 0 s 0.15 s 0 s 0.1 s

保险丝目录

零部件编号 额定电流(A) 外壳颜色
ATS 1 1 A 黑色
ATS 2 2 A 灰色
ATS 3 3 A 紫色
ATS 4 4 A 粉红
ATS 5 5 A 褐色
ATS 7.5 7.5 A 棕色
ATS 10 10 A 红色
ATS 15 15 A 蓝色
ATS 20 20 A 黄色
ATS 25 25 A 白色
ATS 30 30 A 绿色
ATS 35 35 A 深绿
ATS 40 40 A 橙色