SBM 慢熔保险丝
根据使用状况,保险丝特性可能改变。
产品描述

额定电压: 小于直流58V

致断容量: 2,000A@58V DC

使用温度: -40℃~ +125℃

材质:
1、铜合金
2、陶瓷
3、塑胶

执行标准:ISO 8820-6

选购 :
产品介绍

熔断特性

额定电流% 熔断时间
40A~250A 300A~500A 600A
最小 最大 最小 最大 最小 最大
75% --- --- 4 hrs. --- 4 hrs. ---
100% 4 hrs. --- --- --- --- ---
135% 120 s 1800 s --- --- --- ---
200% 1 s 15 s 1 s 15 s 1 s 40 s
350% 0.3 s 5 s 0.5 s 5 s 0.5 s 5 s
500% --- --- --- --- 0.1 s 1 s
600% 0.1 s 1 s 0.1 s 1 s --- ---

保险丝目录

零部件编号 额定电流(A)
SBM 40 40 A
SBM 60 60 A
SBM 80 80 A
SBM 100 100 A
SBM 125 125 A
SBM 150 150 A
SBM 175 175 A
SBM 200 200 A
SBM 225 225 A
SBM 250 250 A
SBM 300 300 A
SBM 350 350 A
SBM 400 400 A
SBM 500 500 A
SBM 600 600 A